Pasirinkti regioną
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Ilgalaikiai pakuočių sprendimai

Su MULTIVAC Jūs įvykdysite reikalavimus, susijusius su pakartotiniu perdirbimu ir pakavimo medžiagų suvartojimo sumažinimu.

Packaging And Processing Solutions For A Sustainable World

Medžiagos

Naudojant įvairias medžiagų koncepcijas, gamintojai gali prisidėti prie esamų rinkos reikalavimų, susijusių su ilgalaikiais pakavimo sprendimais, įvykdymo.

Pakuočių dizainas

Įdiegus pažangias pakavimo koncepcijas, pavyzdžiui, naujas pakuočių formas, galima sumažinti pakavimo medžiagų apimtį, taigi, ir plastiko atliekų kiekį.

Apdirbimo technologijos

Naudojant pažangias apdirbimo technologijas, galima sumažinti pakavimo medžiagų kiekį.


Medžiagos

Pakavimo medžiagos popieriaus pluošto pagrindu

> Sužinokite daugiau

Pakavimo medžiagos iš atnaujinamų žaliavų

> Sužinokite daugiau

Monomedžiagos

> Sužinokite daugiau

1. Pakavimo medžiagos popieriaus pluošto pagrindu

„MULTIVAC PaperBoard“

Daug žadanti užuomazga yra pakuočių iš medžiagų, kurioms jau yra uždari perdirbimo apytakos ratai, koncepcijų vystymas. Pavyzdys yra popieriaus pluoštu grindžiami pakavimo sprendimai, nes panaudotą popierių galima pristatyti į esamą popieriaus apytakos ratą. Netgi tada, kai medžiaga utilizuojama su normaliomis pakavimo atliekomis, o ne išmetama į popieriaus konteinerį, šiandien ją galima aptikti moderniais perdirbimo įrenginiais, atskirti pagal rūšį ir pristatyti į atitinkamą apytakos ratą.

Su „PaperBoard“ MULTIVAC siūlo įvairius pakuočių iš medžiagų popieriaus pluošto pagrindu gamybos sprendimus. Pakavimo medžiagas, kurios buvo sukurtos kartu su pirmaujančiais gamintojais ir kurios atitinka maisto pramonės reikalavimus, susijusius su barjero ir apsaugines funkcijomis, galima apdirbti standartinėmis mašinomis. MAP ir kaitinamųjų pakuočių gamybai asortimentas apima tiek atvirdėžių sandarinimo mašinų, tiek ir tempiamojo formavimo pakavimo mašinų sprendimus. Čia pakavimo mašinos gali būti suprojektuotos individualiai pagal atitinkamus klientų našumo reikalavimus.

Taip atvirdėžių sandarinimo mašinose gali būti apdirbamos arba atvirdėžės iš sudėtinio kartono, arba kartono ruošiniai, kuriuos po naudojimo galutinis klientas gali atskirti pagal rūšį. Pakuotėms popieriaus pluošto pagrindu gaminti MULTIVAC siūlo tris skirtingus sprendimus. Vakuuminėms kaitinamosioms pakuotėms gaminti galima naudoti formuojamą popieriaus laminatą, kurio galima įsigyti skirtingos gramatūros ir su skirtingais funkcionaliais sluoksniais. Kaip vakuuminių kaitinamųjų pakuočių pagrindą taip pat galima naudoti sudėtinį kartoną iš ritinio. Po naudojimo abu pagrindus turi atskirti galutinis klientas.

Be to, mes sukūrėme-mašinos koncepciją, skirtą kartoninėms atvirdėžėms iš monokartono apdirbti tempiamojo formavimo pakavimo mašinose. Jie tempiamojo formavimo įrankyje padengiami atitinkamu plastikiniu sandarinimo sluoksniu, kurį galima užsandarinti atitinkama kaitinamąja plėvele. Dėl šios koncepcijos galutinis klientas pakavimo medžiagas gali atskirti pagal rūšis.

2. Pakavimo medžiagos iš atnaujinamų žaliavų

Biopolimerų naudojimas

Kuriant patvarias pakuotes, kaip alternatyva įtraukiami ir vadinamieji biopolimerai. Terminas „Biopolimerai“ apima dvi medžiagų klases: viena vertus, tai yra polimerai, kurie gaminami iš atsinaujinančių žaliavų, pvz., PLA arba PHA. Šie polimerai yra biologiškai irūs. Kita vertus, šiai medžiagų klasei priskiriami taip pat polimerai, kuriuos pilnutinai arba iš dalies galima pagaminti iš atsinaujinančių išteklių, tačiau, kurie nėra irūs, kaip, pavyzdžiui, PET arba PE.

Tempiamojo formavimo pakuotėms iš biopolimerų gaminti iš atsinaujinančių išteklių, remiantis šiandieniniu žinių lygiu, termoplastas PLA taip pat priskiriamas prie populiarių alternatyvų. Tačiau dėl jo silpnų barjero savybių ir mažo atsparumo smūgiams tempiamojo formavimo pakuočių iš šios medžiagos naudojimo sritys yra ribotos. Dažniausiai jis naudojamas šviežių vaisių ir daržovių srityje. Norint gerai įvertinti biopolimerus, be ekonominių aspektų, kuriems priskiriama kaina ir buvimas, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į šių medžiagų grąžinamąjį perdirbimą eksploatavimo ciklo pabaigoje. Taip dėl nepakankamų vartotojų žinių ir trūkstamų ilgalaikio veikimo sistemų šiandien dar negalima įsivaizduoti šių medžiagų atskyrimo pagal rūšis. Dėl to biologiškai irius polimerus galima pristatyti į tradicinių plastikų perdirbimo srautą, o ne į pramoninius kompostavimo įrenginius.

3. Monomedžiagos

Medžiagos iš PP arba APET

Dar viena užuomazga yra pakuočių, kurios, jei įmanoma, yra tik iš vienos medžiagos, taigi, iš monomedžiagų, gamyba. Jas vėl, atskyrus pagal rūšis, galima pristatyti į atitinkamą apytakos ratą. Šiandieniniu požiūriu šiam metodui ypač siūlomos medžiagos iš PP (polipropileno) ir APET (amorfinio polietilentereftalato).

Tačiau maisto produktams pakuoti naudojant monomedžiagas, reikia atsižvelgti į barjero ypatumų pasikeitimą, palyginti su iki šiol naudotomis sudėtinėmis medžiagomis, ir poveikį supakuotam produktui. Be to, nesant funkcionalių sluoksnių, pavyzdžiui, sandarinimo sluoksnių, gali pasikeisti medžiagų apdirbimo langas. Dėl to tenka pritaikyti apdirbimo parametrų skaičiavimus.

PP – polipropilenas

PP plėvelė yra pakuotėms dažnai naudojamas standartinis plastikas. Medžiaga pasižymi geromis barjero ypatybėmis, atsparumu šilumai ir stabilumu. Iš visų standartinių plastikų PP pasižymi mažiausiu tankiu. Palyginti su kitomis medžiagomis, pakuotės iš PP pasižymi mažesniu svoriu, kas yra svarbus tvarumo ir aplinkos apsaugos aspektas. Tačiau medžiagos apdirbimas tempiamojo formavimo pakavimo mašinomis yra pretenzingesnis nei kitų plastikų.

 

APET – polietilentereftalatas

Labai skaidrus APET taip pat išsiskiria labai geromis barjero vertėmis vandens garų ir dujų atžvilgiu. Jis atsparus alyvoms ir riebalams bei jį galima naudoti temperatūroje nuo –40 °C iki +70 °C. Šiuo metu šviežiems produktams pakuoti vietoj sudėtinių medžiagų naudojamos APET atvirdėžės ir kitos monomedžiagos. Saugiam pakavimo rezultatui čia naudojamos dangtelių folijos su plonomis sandarinimo terpėmis, pavyzdžiui, sandarinimo lakai.

 

 

 

Medžiagų taupymas dėl optimizuoto dizaino

Pakuočių dizainas

Pakuotės dydis

Iš esmės kiekvienos pakuotės formą ir dydį reikėtų optimaliai pritaikyti atitinkamam produktui. MULTIVAC formato keitimo koncepcijos sudaro palankias sąlygas greitai ir individualiai pritaikyti formatus pagal iš tikrųjų reikalingą pakuotės dydį. Taip mažesniems produktams nereikia gamyklinės pakuotės ir sutaupoma pakavimo medžiagų.

Plonesnių medžiagų apdorojimas pažangiu formavimo metodu

Pakuojant tempiamojo formavimo būdu, naudojant plonesnes plėveles, galima sumažinti pakavimo medžiagos apimtį. Tam galima naudoti medžiagas, kurios, nepaisant jų mažesnio storio, pasižymi panašiomis barjero ypatybėmis, taigi, užtikrina tokią pačią produktų apsaugą, kaip ir storesnės medžiagos. Naudojant tinkamą pakuotės dizainą, galima pasiekti tokį patį stabilumą ir pakuotės funkcionalumą, kaip ir apdorojant storesnes medžiagas. Tai pavyksta taip pat naudojant stabilizuojančias briaunas pakuočių šoninėse sienelėse, taip pat, kaip ir suteikiant adaptuotą formą kampuose bei pakuotės dugne.

Kitas aspektas susijęs su formavimo procesu pakavimo tempiamojo formavimo būdu metu. Naudojant alternatyvų formavimo metodą, formavimo įrankyje galima optimizuoti medžiagų srautą, todėl plonesnes medžiagas vėl galima perdirbti į pakuotes – išsaugant produkto apsaugą. Čia, pavyzdžiui, naudojamas vadinamasis formavimas štampu arba sprogimu. Taip formuojant sprogimu dėl greito slėgio susidarymo tempiamojo formavimo įrankyje galima pasiekti geresnį išformavimą, kad plėvelės medžiaga pasiskirstytų tolygiau ir greičiau nei naudojant standartines formavimo sistemas. Derinant formavimą sprogimu su štampu, šiuos teigiamus efektus galima dar labiau sustiprinti – išliekant vienodai formos kokybei, galima naudoti iki 20 procentų plonesnes plėveles.

 

Vakuuminės kaitinamosios plėvelės

Gaminant vakuumines pakavimo į kaitinamąją plėvelę pakuotes naudojamos medžiagos, kurios nepaisant mažo storio pasižymi optimaliomis barjero ypatybėmis ir taip prisideda prie optimalaus gaminio galiojimo laiko. Be to, derinant kaitinamąją plėvelę su pagrindais popieriaus pluošto didžiąją dalį pakuotės galima pristatyti į perdirbimo srautą, hermetizuojantį PE sluoksnį atskyrus nuo popierinio laikmens.

Sulankstomos pakuotės

Nagrinėjant vadinamąją sulankstomą pakuotę, ji, palyginti su tradicinėmis tempiamojo formavimo pakuotėmis iš kietosios plėvelės, gali būti patraukli alternatyva pjaustytų dešros gaminių arba sūrių pakavimui, esant gerokai mažesnėms sąnaudoms. Kita, adekvati galimybė sumažinti pakavimo medžiagų sąnaudas yra putintų medžiagų,kurios dėl jų mažesnio tankio užtikrina gerokai mažesnį plastiko panaudojimą, perdirbimas. Taigi, šiandien yra mechaniškai suputintų APET plėvelių, kurių gramatūra sudaro maždaug 25 kompaktiškų plėvelių procentus.

Pakavimo medžiagų sumažinimas naudojant pažangias apdirbimo technologijas

Gaminant tempiamojo formavimo pakuotes, dėl proceso susidaro plėvelės atliekų, kurias galima sumažinti iki minimumo, naudojant pažangią proceso ir įrankių technologiją – teigiamai veikiant pakavimo medžiagų sąnaudas ir ekonomiškumą gaminant pakuotes.

Apdirbimo technologijos

1. Standartinio spindulio pakuočių gamyba (9 mm)


 

 

 

Plėvelės atliekų sumažinimas

Tempiamojo formavimo proceso metu šoninės juostelės užtikrina tvarkingą tempiamojo formavimo plėvelės bei gatavų ir pripildytų pakuočių kreipimą iki jų atskyrimo proceso gale. Norint užtikrinti aukštą kokybę ir mažiausiąją galią, šoninės juostelės turi būti minimalaus pločio, taip pat turi būti užtikrintas išsiurbimo skerspjūvių lydymo įrankyje laikymasis, taigi, ir minimalūs vakuumavimo ir apdorojimo dujomis laikai.
Su nauja tempiamojo formavimo pakavimo mašinos RX 4.0 įrankių karta „X-tools“ šonines juosteles, kurių reikia tempiamojo formavimo plėvelei kreipti pakavimo procese, galima sumažinti atitinkamai 19,5 mm iki 15 mm, ir būtent be galios sumažėjimo pakavimo procese.

Plėvelės ploto sumažinimas

Sandarinimo siūlės plotis pakuojant tempiamojo formavimo būdu paprastai yra 5 mm. Jį sumažinus iki 3 mm, galima gerokai sutaupyti plėvelės, kurios reikia pakuotėms gaminti. Tuo metu naujoviški įrankiai užtikrina maksimalią sandarinimo siūlės kokybę.

Sandarinimo jungių pločius mašinos eigos kryptimi galima sumažinti naudojant vykdomuoju varikliu varomus transportavimo įrenginius sandarinimo ir pjovimo sekcijose.

2. Didelio spindulio pakuočių gamyba

Didelio spindulio pakuotėms gaminti būtina naudoti juostelių perforatorių. Todėl standartinėje įrankių konfigūracijoje tarp pakuočių skersai mašinos eigos krypties numatytos 5 mm pločio pertvaros.

Norint sumažinti pertvaros plotį skersai mašinos eigos krypties, galima naudoti segmentuotą pjovimo įrankį, dėl ko pertvaros plotį galima sumažinti iki 3 mm. Tolesnį medžiagų sąnaudų optimizavimą galima pasiekti derinant segmentuotą pjovimo įrankį su pirmiau nurodytomis technologijomis, o tam reikalingas investicijas galima labai greitai amortizuoti sutaupant daug medžiagų.

3. Kontūrinių pakuočių gamyba

Kontūrinėms pakuotėms gaminti MULTIVAC siūlo pažangius pjovimo įrankius, kurie iš esmės pjauna be atliekų, pvz., forminis ir kontūrinis pjovimo įtaisas BAS 20, kurį naudojant gerokai sumažinama atliekų. Taip pat kompleksinio pjovimo įrankiais galima padalinti per pusę gaminant kontūrines pakuotes susidarančias perforavimo groteles.

 

4. MULTIVAC X-line

The X-line from MULTIVAC sets a new benchmark in the market for reduced consumption of packaging materials. The new generation of thermoforming packaging machines, which was shown for the first time at interpack 2017, is equipped with a wide range of innovative technology. In addition to the X-tools described above, there is also MULTIVAC Pack Pilot, which supports operators in setting up the thermoform packaging machine to the optimum level. When new recipes are created, the machine sets the parameters itself to the optimum operating point, using the die set data and the features for pack, product and packaging material that have been selected. This leads to significant savings as regards product, packaging materials and production time. The X-line also has a level of sensor control never achieved before. Using closed control circuits, the Multi Sensor Control constantly captures a wide range of process values, such as for forming, evacuation, and sealing. These are then combined and controlled to the optimum level for every process stage - and this guarantees excellent packaging results are achieved with efficient use of materials. And last but not least, film consumption is reduced significantly by the reduction in film loss during start-up and die conversion, particularly where there are frequent format changes.

> Learn more

 

Sutikimas*