Pasirinkti regioną
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Padalijimas į porcijas

Mūsų pažangūs įrenginiai – nuo pradinio produkto – mėsos – temperavimo iki gatavos porcijos perdavimo pakavimo mašinai. TVI mašinos apdoroja visų rūšių žalią mėsą porcijomis su visada optimaliu svoriu ir likučiais.

Temperavimo ir šalčio sistemos

TVI temperavimo sistemos ir šokinio šaldymo kameros tiksliam mėsos gabalų paviršių šaldymui.

Padalijimo į porcijas sistemos

Daugiafunkcės padalijimo į porcijas sistemos tiksliam padalijimui į porcijas su minimaliais likučiais.

Įdėjimo sistemos

TVI įdėjimo sistemos automatiškai pripildo į indelius fiksuoto arba nurodyto svorio šviesos mėsos be kaulo porcijas.

Vyniojimo ant iešmo įtaisas

TVI vyniojimo ant iešmo įtaisai perima iešmų tiekimą bei vyniojimą ir padėjimą ant ištransportavimo transporterio.

Iešmų robotas

Iešmai šašlykui – aukščiausia produktų kokybė su nedideliu personalo skaičiumi.