Pasirinkti regioną
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pakuočių sprendimai gaminiams, susijusiems su gamtos mokslais ir sveikatos apsauga

Su gamtos mokslais ir sveikatos apsauga susijusiems gaminiams pakuoti mes siūlome platų atskirų sprendimų ir automatinių linijų asortimentą, kuris apima pakavimo, valdymo, ženklinimo, kokybės tikrinimo, pakavimo į kartondėžes ir gaminių ant padėklų dėjimą. Čia mes remiamės savo ilgamete ir didele patirtimi. Mūsų ekspertų komanda kvalifikuotai padės Jums įgyvendinti projektus, pradedant nuo pakavimo iki pakavimo sprendimo įdiegimo Jūsų įmonėje.

 

 

 

Sterilių medicininių priemonių ir farmacijos produktų pakavimas

Mūsų pakavimo sprendimai skirti aukščiausiems reikalavimams, kurie keliami švarioms patalpoms, procesų saugai ir atsekamumui, įgyvendinti. Jie užtikrina maksimalią gaminių apsaugą, taigi, ir pakavimo saugą.

 

 

Naudojimo sritys

 

 

Sterilios medicininės priemonėsMULTIVAC pakavimo sprendimai medicininėms sterilioms priemonėms užtikrina saugius, atkuriamus ir atsekamus procesus. Mūsų mašinų asortimentas skirtas pakuotėms švarių patalpų aplinkoje.

Mūsų pakavimo mašinos skirtos standžioms ir lanksčioms plėvelėms, daugiasluoksnėms aliuminio folijoms, medžiagoms popieriaus arba „Tyvek®“ pagrindu apdoroti. Taip pat galima taikyti įvairiausius sterilizavimo būdus.

Tipinės mūsų sprendimų naudojimo sritys

 •     Kateteriai
 •     Vienkartiniai produktai
 •     Adatos
 •     Siuvimo medžiagos
 •     Implantai
 •     Kombinuotosios pakuotės
 •     OP reikmenysFarmaciniai preparatai, diagnostika, „Biotech“ produktaiMūsų GMP atitinkančio mašinų dizaino pakavimo sistemomis jautrius produktus galima lanksčiai ir efektyviai pakuoti į atskiras arba kombinuotąsias pakuotes. Čia prie maksimalios procesų saugos ir pakavimo kokybės ypač prisideda mūsų automatizavimo sprendimai.

Mūsų sprendimais užtikrinama

 •     optimali produktų apsauga (aplinkos poveikis, sąlytis, fiksavimas),
 •     pagal užsakymą įdiegtos funkcijos (pagalbiniai atidarymo įtaisai, vidinės ir išorinės pakuotės ir t. t.),
 •     nepertraukiamas atsekamumas (serializacija, sekimas ir kontrolė),
 •     maksimali apsauga nuo pametimo (kryžminės taršos vengimas).


Tipinės mūsų sprendimų naudojimo sritys yra

 •     švirkštai,
 •     buteliukai,
 •     ampulės,
 •     automatiniai injektoriai,
 •     aktyvūs stentai,
 •     kombinuotosios pakuotės,
 •     pusgaminiai.

Mūsų paslaugų spektras

Nuo pramonės šakai specifinių reikalavimų iki sprendimų pagal užsakymą

Klientai turi naudos iš ilgametės pramonės šakos darbuotojų patirties ir profesionalaus aptarnavimo, kurį teikia pardavimo konsultantas vietoje ir projektų vadovas įmonės buveinėje – Volfertšvendene.

Reikalavimų apibrėžtis

Kiekvienas projektas prasideda nuo išsiaiškinimo termino, kurio metu klientas apibūdina atitinkamus reikalavimus, nurodo pramonės šakai ir produktui būdingus iššūkius ir apibrėžia savo lūkesčius – dažniausiai techninės užduoties forma. Be to, vykstančius pakavimo procesus stebi MULTIVAC konsultantai.

Planavimas ir projektavimas

Remdamasi šia informacija, įmonė MULTIVAC, glaudžiai bendradarbiaudama su klientu, parengia pasiūlymą bei reikalingus mašinos ir formato brėžinius. Tuo metu daugumoje atvejų parengiami keli galimi sprendimai ir diskutuojama su klientu naudojant prezentaciją.

Bandymų atlikimas

MULTIVAC Volfertšvendeno Mokymo ir inovacijų centre klientai gali išbandyti siūlomą sprendimą, atsižvelgiant į įvairius jo įgyvendinimo aspektus. Tuo metu galite atsinešti savo produktus ir parengti įvairius pakavimo variantus. Prireikus MULTIVAC gamina taip pat ir pakuotes pagal kliento nurodymus.

Konstrukcija

Kai tik gaunamas užsakymas, pradedamas gamybos procesas ir projektų vadovas kaip pagrindinis asmuo išsiaiškina galutines sąsajos konfigūracijas. Jis perima bendravimą su klientu ir išsiaiškina konstrukciją vadinamuosiuose „konstrukcijos apžvelgimo susitikimuose“.

Pirmasis bandymas gamykloje (FAT)

Volfertšvendene galutinai sumontavus ir sukalibravus bei parengus suderintus kvalifikacijos kėlimo dokumentus, projektas yra parengtas pirmajam bandymui gamykloje (FAT), kliento atliekamam mašinos priėmimui vietoje.

Įdiegimas

Kai tik įrenginys pristatomas klientui, komanda pradeda įrengimo ir eksploatacijos pradžios darbus, prireikus atlieka priėmimo bandymą vietoje (SAT) bei suteikia papildomas validacijos paslaugas. Tuo pačiu metu instruktuojama ir pravedami mokymai.

Popardaviminio aptarnavimo skyriai

Galutinio aptarimo metu klientas su MULTIVAC gali sudaryti įrenginio techninės priežiūros ir reguliaraus kalibravimo ar validacijos iš naujo sutartį. Visame pasaulyje veikiantys popardaviminio aptarnavimo skyriai padės spręsti iškilusias problemas ir greitai pristatys originalias atsargines dalis.

Mūsų paslaugos

 

 

Mes siekiame, kad MULTIVAC pakavimo sprendimai kuo greičiau, kuo efektyviau ir kuo ekonomiškiau įgyvendintų tiek Jūsų, tiek ir įstatymų reikalavimus. Todėl mūsų ekspertų komanda Jums siūlo platų palaikomųjų paslaugų spektrą.

 

 

Procesų validacijaĮsigaliojus esamam Reglamentui dėl medicinos priemonių (MDR), procesų validacija tapo įstatymais numatytu reikalavimu. Būdama vieningų pakavimo sprendimų tiekėja, įmonė MULTIVAC turi ilgametės kompetencijos. Mūsų ekspertų komanda siūlo didelę pagalbą įgyvendinant esamus reikalavimus.

Mūsų kvalifikacijos kėlimo ir validacijos paketas atitinka GMP, GAMP 5 und ISO reikalavimus ir apima šias paslaugas:

 •     validacijos planą,
 •     rizikos analizę,
 •     funkcijų specifikaciją,
 •     montavimo ir eksploatavimo kvalifikaciją,,
 •     kompiuterių validaciją.


Mes palaikysime Jus vykdant kvalifikacijos kėlimo ir validacijos procesus vietoje bei padėsime rengiant specialias ir retrospektyvias jau įdiegtų pakavimo sprendimų validacijas.

 

 

FDA CFR 21 11 dalis

Norint atitikti FDA CFR 21 direktyvos 11 dalies reikalavimus, mūsų IPC valdiklyje galima įdiegti šias funkcijas, skirtas pakavimo procesui kontroliuoti ir dokumentuoti:

 •     suasmeninto naudotojų administravimo,
 •     slaptažodžių administravimo,
 •     įrašų sekimo,
 •     receptų keitimo istorijos,
 •     atsarginio duomenų kopijavimo.

Kalibravimas

Norėdami užtikrinti atkuriamą pakavimo kokybę ir procesus, mes atliekame savo pakavimo linijų svarbių proceso parametrų kalibravimus. Šiuos rezultatus mes įtraukiame į kalibravimo protokolą ir pateikiame Jums atitinkamą dokumentaciją, kad galėtumėte pakoreguoti matavimo nuokrypius.

 

 

Projektų valdymas

Nuo idėjos iki pirmojo bandomojo paleidimo – įgyvendinant Jūsų pakavimo sprendimą Jums padės kompetentinga ir patyrusi projektų komanda, kuri Jus lydės nuo pirmosios inventorizacijos iki Jūsų pakavimo sprendimo įdiegimo.
Mūsų paslaugų spektrą vainikuoja Jūsų darbuotojų mokymai ir galutinis įdiegto pakavimo sprendimo priėmimas.

 

 

 

Mokymai

Siekdami supažindinti su Jūsų mašinos veikimu, technine priežiūra ir priežiūra, siūlome didelės apimties mokymo kursus. Arba mūsų mokymo centruose visame pasaulyje, arba pas Jus vietoje. Orientuojantis į praktiką, lavyba vyksta tiesiogiai prie mašinos. Po to mokomąją medžiagą gausite taip pat ir raštu. Taip Jūs galite išnaudoti visą Jūsų naujo MULTIVAC pakavimo sprendimo potencialą.

 

 

Atsisiuntimai

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.87 MB PDF

PDF atsisiuntimas

Naudotojų pranešimai ir specializuoti straipsniai

Efficiency and flexibility along the entire line

By switching its packaging procedure to MULTIVAC’s versatile
R 245 thermoforming packaging machines and integrating online flexo printers, the medical products manufacturer WRP Asia Pacific, which operates throughout the world, has been able to secure its competitiveness for the coming years - and in doing so, it…

Secure packaging of wound contact products

With its patented Debrisoft® wound contact products, Lohmann & Rauscher offers an holistic concept for all aspects of therapeutic wound cleaning, and one which is painless for patients in its application. For these products, the packs have to be capable of being sterilised with ethylene oxide. In order to ensure a high…

For maximum security – Product monitoring in the packaging procedure

Thanks to a wide range of inspection solutions, capable of seamelss integrationd into the packaging line, automated quality control can be performed very reliably, even for high-output applications. MULTIVAC Marking & Inspection offers manufacturers of medical and pharmaceutical products an extensive product portfolio,…

No compromise with quality and security

Die Pharmadrucker GmbH is a company specialising in secondary packaging and has more than 40 years of practical experience in working with the pharmaceutical industry. The company relies on the high-performance MR393 labelling system from MULTIVAC
Marking & Inspection on its three folding lines for the versatile…

Susisiekite

Sutikimas*